Údržba a servis

Spásání trávy

Alternativní řešení sečení trávy

Mnohdy se k odstranění trávy využívá stádo ovcí, které se nechají pást. Toto řešení se nehodí pro velké FVE z důvodu nesystematičnosti.

Kontrola panelů termokamerou

Ze země i ze vzduchu

Kontrola termokamerou je zajištěno prvotní zjištění závad a tak se předchází dalším ztrátám. Kontrola se provádí jak ze země, tak ze vzduchu dronem.

Kontrola degradace panelů

Certifikovaná laboratoř

Kontrola degradace panelů se provádí jednou ročně formou flash testů v certifikované laboratoři Fotovoltaických systémů v ČR.

Kontrola spojů a kabeláže

Oxidace a mechanického uvolnění

Oxidace či mechanické uvolnění kabelů a spojů mohou mít neblahý vliv na funkci a dodávaný výkon panelů a celého systému.

Kontrola a výměna panelů

Poškozené a nefunkční panely

Kontrola a výměna poškozených a nefunkčních panelů po fyzickém poškození nebo ztrátě výkonu.

Likvidace panelů

vč. podkladů pro pojišťovnu

V případě zničení FV panelů či jejich degradací je nutno panely vyměnit a staré ekologicky zlikvidovat. V případě pojistné události je toto spojeno i s vyřízením pojistné události.