FVE

Instalace nosníků

Zatlučením / zašroubováním

Dle požadavku investora se instalují nosníky konstrukcí do země zatlučením či šroubováním, popř. pokládka na betonové patky.

Instalace podpěrných konstrukcí

Dodávka a montáž

Dle projektové dokumentace je dodán a instalován systém podpěr pro fotovoltaické panely.

Instalace FV panelů

Montáž a zapojení

Instalace fotovoltaických panelů na konstrukce vč. propojení.